Trappstegsmarkering

Vad säger lagen om trappstegsmarkering?

 

"Enligt regeringsförordningen 2001:526 skall alla offentliga platser och byggnader vara tillgängliga för alla medborgare."

 

Boverket har definierat det i BFS 2004:15 där man i § 11 säger:

 

"Viktiga målpunkter, gångytor, trappor och ramper skall vara lätta att upptäcka.

Trappor skall förses med kontrastmarkeringar så att synsvaga och personer med andra orienteringssvårigheter kan uppfatta nivåskillnaden."

 

Enligt kommentarerna till paragrafen säger man att en trappas nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten vid översta sättsteget i varje trapplöpp bör ha en tydlig ljuskontrast. Markeringarna bör göras på ett konsekvent sätt inom hela området.

 

N.T.S har en produkt för inom och utomhusbruk i form av en rund visuell markering, med en önskad diameter från 25 mm och uppåt (Rekomenderat 50 mm).

Markeringen gjuts i plast och kan fås i valfri kulör.

 

N.T.S utför givetvis andra slags borrningsarbeten i alla typer av sten som Marmor, Granit, Terrazzo, Kalk/Sandsten, Betong MM.