PROBLEM MED HALA GOLV?
VI KAN HJÄLPA ER!
 

Det finns idag många inrättningar som skulle minska skaderisken om golvet inte varit halt. N.T.S halkskydd är ett långvarigt skydd mot hala golv. Det används inom industrin, restaurang- och hotellbranschen swimmingpools m fl.

Ett benbrott kostar ca 70000;- för skattebetalarna med alla omkostnader, detta kan undvikas med rätt halksskydd på era golv.

 

Utförande

Ytan behandlas  med en produkt som reagerar med kiseldioxidsand samt  alla mineralbaserade ytor som; klinkers, porslin, terrazzo, marmor, natursten, granit, betong, klinker samt andra ytor som blir hala när dessa blir blöta.
 
Behandlingen är osynlig (man tillför ingen lack på ytan) och det blir minimalt eller ingen synbar påverkan eller förändring på behandlad yta.
 
Efter att ytan har blivit behandlad behövs ingen torktid utan ytan är klar att använda direkt efter att vi är klara.
 
Ytan kan rengöras som vanligt, produkten är djupverkande 1-2 mm ner i materialet vilket innebär att N.T.S osynliga halkskydd har lång livslängd då man måste slita stenen 1-2 mm innan effekten upphör.

Livslängd

Produkten är djupverkande och går 1-2 mm ner i materialet vilket innebär att N.T.S osynliga halkskydd har lång livslängd då man måste slita stenen 1-2 mm innan effekten upphör.

3 års garanti lämnas.
 

Städning

N.T.S kommer att utbilda er eller det befintliga städbolag med en erfodlig städutbildning om hur man städar och tar hand om ert nya halkskyddade golv på bästa sätt för att uppnå ett så bra halkskydd som möjligt.

N.T.S lämnar även 3 års kundsupport gällande städrutiner samt övriga frågor på dessa golv.

Utbildning samt kundsupport ingår alltid vid beställning av ett halskyddat golv och debitteras inget extra för.

 

Miljö

N.T.S osynliga halkskydd är miljöanpassat enligt gällande normer inom EU och USA och godkänt av byggvarubedömningen. Alla halkskydden är vattenbaserade.