Kvalitet och Miljö

 

När du anlitar N.T.S kan du alltid känna dig säker på att arbetet blir proffsigt utfört. För att kunna garantera detta följer vi ett processorienterat arbetssätt med inbyggda kvalitetskontroller och regelbunden översyn av våra processer.

 

Vi använder en modern och välskött maskinpark för att minimera dammbildning och buller. Inga arbeten lämnas innan en noggrann efterstädning gjorts och beställaren har slutbesiktigat och godkänt arbetet.

Vi separerar samt tar hand om vårat avfall vid stenslipning.