Alla bör tänka på miljön "lite mer"

N.T.S Har bestämt sig för att endast använda sig utav miljö godkända fordon.

Innköp av första miljö godkända bilen är gjord.